Какво е SEO? Компоненти, етапи и дейности за оптимизацията

SEO оптимизация: разбиране, значение, семантика и същност. Важни компоненти, защо, какво и как се оптимизира

Какво е SEO:

Според свободната енциклопедия Уикипедия SEO услугата представлява:

какво представлява SEO оптимизацията

Оптимизация за търсачки (на английски: search engine optimization, SEO) е процесът на подобряване видимостта на уеб сайт в търсачките чрез „натурални“ или неплатени (нар. още „органични“ или „алгоритмични“) резултати, който включва оптимизация на HTML-кода, структурата и текстовете на уеб сайт. Рекламирането на сайта и увеличаването на вътрешните и/или обратните връзки (backlinks) е още една от стратегиите за SEO оптимизация. Фактически, колкото по-рано (или по-напред в страницата) и по-често се появява един сайт в резултатите, толкова повече посетители е вероятно да му генерира търсачката. Така сайтът получава присъствие в Интернет пространството. Оптимизацията може да включва различни аспекти за търсене като търсене в определена сфера или регион, както и търсене на картинки, видео или новини.

Като Интернет маркетингова стратегия, оптимизацията за търсачки изследва как работят търсачките и какво търсят хората.

Множественото число на SEO може да се отнася за хора, предлагащи услуги в тази сфера („search engine optimizers“ или seo оптимизатори – това са хората, които извършват същинската оптимизация за търсачки).

Основни направления на SEO оптимизацията

При изчисляване на релевантността (степен на съответствие) на запитването, машината за търсене (търсачка, Search Engine) отчита такива параметри на сайта като:

 • плътност на ключовите думи (фрази): Сложните алгоритми на съвременните търсачки позволяват провеждане на семантичен анализ на текста с цел филтриране на евентуален спам – когато ключовата дума/фраза се среща прекалено често в страницата (над определен процент от целия текст);
 • свързани думи: Google Търсене все повече набляга на цялостното съдържание на текста и се опитва да индексира страниците семантично, т.е. по смисъл. Силно влияние има наличието на т. нар. свързани думи в текста. Например, страница за български сувенири е добре е да включва информация за България, за български традиции, известни етнографски местности и др.;
 • индекс на цитиране на сайта или количество и качество на ресурсите с хипервръзка към сайта: Много от търсачките не отчитат взаимните връзки между сайтовете, затова се предпочитат хипервръзките да бъдат от тематично сродни сайтове;
 • данни за потребителското поведение: Много важен критерий за качеството на един сайт е доколко потребителите са доволни от сайта. Съществуват измерители на потребителското удовлетворение, които се използват от търсачките. Най-ясно разбираемите показатели са: време прекарано на сайта, брой разгледани страници, повече от едно посещение на сайта, граматично и правописно правилен текст.

Оптимизацията на даден сайт включва работа с разнообразни вътрешни фактори – привеждане на текста на сайта в съответствие с избраните ключови думи (фрази), повишаване на качеството и количеството текстове на сайта, оптимизация на структурата, навигацията и вътрешните връзки, а също и с външни фактори – обмен на хипервръзки, регистрация в каталози и директории и други техники, целящи повишаване на броя и качеството на хипервръзките, насочени към конкретния ресурс.

Техники за SEO оптимизация

SEO техниките за оптимизация може да се разделят на три основни категории. Техниките, която търсещите машини препоръчват като част от дизайна на сайта са така наречените „Бяла“ оптимизация. Съществува втори тип, които не са препоръчителни – „Сива“ оптимизация", и такива, които са в директен разрез с правилата на търсачките – „Черна“ оптимизация. По този начин търсачките се опитват да намалят влиянието на тези, които злоупотребяват и манипулират класирането, често чрез строго забранени от търсачките методи.

 • „Бяла“ оптимизация: При тази оптимизация се цели резултатите, които се извеждат да се запазят по-дълго във времето, като се изключва използването на забранени методи за рекламиране и класиране на ресурси. Следват се правилата на големи търсачки като Google, Yahoo, Bing и др., и не се позволяват отклонения от тях. Важно е да се отбележи, че тези правила не са записани изрично, а по-скоро са като правилни насоки според съответната търсачка. Следването на тези насоки предполага създаване на съдържание в полза на потребителите, а не такова което цели подвеждането на търсещите машини и алгоритми с цел по-високо индексиране.
 • „Сива“ оптимизация: Използват се методи и техники, които не са желателни за използване при търсачките – използване на „ферми за хипервръзки“, закупуване на връзки от високо класирани ресурси.
 • Черна“ оптимизация: Този вид оптимизация се опитва да подобри класирането, по начини, които включват измами. Примери за черна SEO техника са използването на скрит текст или текст с цвят, подобен на фоновия, също така и позициониране на елементи извън екрана. Друг метод е да се извеждат различни страници в зависимост от това дали се посещава от човек или от търсеща машина (т.нар. прикриване)или използването на т.нар. „doorway – страници“ и ресурси, създадени специално за роботите и паяците на търсачките. Методите за оптимизация и класиране на уеб сайт с използване на doorway са нарушение на правилата на търсачките.

Наказанието за използване на такива методи от черната оптимизация може да е чрез намаляване на класирането или цялостното му изключване от базата данни на търсачката. Прилагането на тези наказания може да станат автоматично, чрез включените в търсачките алгоритми или чрез ръчно преглеждане на сайта. Пример за това е премахването през февруари 2006 г. от Google на страниците BMW Германия и Ricoh Германия, поради използването на подвеждащи търсещата машина практики. И двете компании, обаче, бързо се извиняват и поправят инкриминираните си страници, като така възстановява позициите си в Google.

Оптимизиране на сайт за търсачки

Препоръчва се оптимизирането да се извършва в най-големите търсачки: Google, Yandex, Bing или Yahoo!. Голяма част от останалите търсещи системи, използват информация от тях.

Избиране ключови думи за съдържанието

Преди да пристъпим към етапите на оптимизация е много важно да разберем какви са ключовите думи за нашият сайт, особено тези на които трябва да наблегнем. А понеже целта на SEO е повишаването на видимостта в търсачките, а от там и повишаването на трафика следва че трябва да разберем кои ключови думи носят най-много трафик в нишата която заемаме.

Пример: Ако сайтът е на тема „Храна за животни“, вие бихте искали да се показвате на това словосъчетание, но за да имате още повече трафик сигурно щяхте да искате да доминирате първите позиции и по ключови думи като „Храна за котки“, „Храна за кучета“ и каквито още храни за животни има. И за да има още по-добро разнообразие, което е много важно след като от Google стартираха своят нов алгоритъм HUMINGBURD (Колибри) който обръща огромно внимание на по-дълги фрази като „Храна за кучета на ниски цени“. Подобни словосъчетания с данни за трафика който носят, конкуренцията и сезонността на търсенето могат да бъдат извлечени с инструмента за ключови думи който вече е част от Google Adwords. След като извлечете всички ключови думи с търсене повече от 50 на месец можете да работите по етапите, факторите на оптимизация.

LSI (Latent Semantic Indexing) ключови думи

Търсачките еволюират постоянно и инвестират милиони долари, за да подобряват техните алгоритми. Поради тази причина вече не е достатъчно използването и оптимизирането по отделни (единични) ключови думи, каквато беше практиката преди време.

Все по-важен фактор става семантичното търсене и индексиране. То набира все по-голяма популярност, защото успява да предостави по-добро потребителско изживяване (User Experience – UX), чрез по-добри и релевантни резултати в търсачките (SERP). Именно поради тази причина събирането на семантично ядро и използването на LSI (Latent Semantic Indexing) keywords в оптимизацията за търсачки набира все по-голяма тежест.

LSI keywords са семантично свързани ключови думи с основната ключова дума, но не са нейни синоними. Когато се описва дадена тема или подтема по естествен начин се използва голям набор от думи и фрази, които са тясно свързани с нея. С използването на тези семантични думи и фрази търсачките разбират много по-детайлно съдържанието на страницата, следователно го класират и показват при много повече търсения, които са сходни с темата на страницата.

Търсачките като Google, Bing и Yahoo, имат огромна база данни със семантично свързани ключови думи за почти всички теми и подтеми.

Поради тази причина правилното сформиране и използване на семантично ядро е ключов момент в цялостната оптимизация за търсачки.

Етапите на оптимизацията условно се делят на външни и вътрешни (спрямо оптимизирания сайт) фактори:

Вътрешна SEO оптимизация

Чрез вътрешната оптимизация се цели постигането на повече посещения, посредством търсения в търсачки като Google, Yahoo! и др. по ключова дума или фраза. Към нея влизат валидният HTML и CSS код, добре структурираното съдържание, както и правилно поставените заглавия и подзаглавия. Създаването на карта на сайта (sitemap) е още един похват спомагащ за този тип оптимизация. Тази карта служи за отбелязване на връзките в един сайт, като така дава възможност на „паяците“, които използват търсещите машини, да се насочат към вътрешните страници на дадения сайт. Те са особено полезни при „по-дълбоки“ сайтове, съдържащи много страници и категории. По-големите търсещи машини предлагат инструменти за администратори, като Google Webmaster Tools и Google Analitycs в които може да се регистрира или добави сайт в базата данни на търсачката, като така се гарантира обхождането му. Преобразуването на URL-а (адреса на страницата) в четим или „приятелски“ формат е още една стъпка към по-добра вътрешна оптимизация. Пример за това е: www.example.com/#psj=1&q=page2, което може да изглежда по четим за човека начин като: www.example.com/Добре_дошли. Използването на такива адреси създава допълнителни ключови думи за съдържанието на страницата, които биват индексирани от търсачките.

Вътрешни фактори

 • Определяне на търсената аудитория и организиране на съдържанието. Ядрото на сайта се съставя като се вземат предвид следното: съдържание на сайта, сайтове-конкуренти, статистика по търсени думи (примерно Adwords на Google).
 • Анализи на конкурентни страници – мястото им в търсачките, структурата и съдържанието им.
 • Анализ на страниците

Външна SEO оптимизация

Външната оптимизация може да се определи като изграждане на онлайн авторитет или репутация на даден сайт. Най-често това се постига чрез поставянето на линкове (хипервръзки) към сайта в други сайтове. Чрез използването на рекламни кампании, които да поставят тези връзки на сайтове с подобно съдържание, до някаква степен се гарантират повече посещения на хора с интереси, сходни с тематиката на сайта. Поради това, че търсачките се стремят да извеждат полезни за потребителите резултати, то връзки от даден сайт, които се срещат често, биват тълкувани като полезни и съответно индексирани по-добре. Това обаче създава предпоставки за използване на забранени от търсачите методи, а именно закупуване на линкове в големи количества от източници с неизяснен произход.

Поведенчески фактори

Поведенческите фактори представляват анализ и водене на статистика за дейността на потребителя. Това включва отчитане на продължителността на престой в страницата, отчитане на ключови думи посредством които потребителят е стигнал до страницата и къде точно в нея е бил препратен.

Мета тагове и ключови думи

Целта на мета таговете и „ключовите думи“ е да направят описанието на страницата, разбираемо от търсещите машини. Това е било използвано от така наречените „спамерите“, които злоупотребяват с това. Заради тях търсещите машини практически са премахнали индексирането по ключовите думи и мета таговете, защото в резултатите при търсенето те често не дават искания от потребителя резултат. От най-голямо значение е съдържанието на страницата, а не мета таговете. Повече „тежест“ има текстът в определени тагове (<h1>..<h6>, <li>, <p>, <a>). Въпреки всичко това мета таговете не са напълно изключени и все още са важна част от оптимизацията.

Примери за мета тагове:

 <head>
 <title>До 60-70 символа</title> – заглавие (най-важната част)
  <meta name="author" content="xxx@xxx.xx" />
  <meta name="owner" content="xxx@xxx.xx" />
  <meta name="area" content="Industry" />
  <meta name="rating" content="General" />
  <meta name="description" content="Описание на страницата" />
  <meta name="abstract" content="" />
  <meta name="keywords" content="Ключови думи около 250 символа" />
  <meta name="copyright" content="" />
  <meta http-equiv="audience" content="Professional" />
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
  <meta http-equiv="Content-Language" content="bg" />
  <meta name="subject" content="ххх" />
  <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
  <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
  <meta name="revisit-after" content="15 days" /> – интервал от време през, който „роботът“ отново да сканира страницата
  <meta name="robots" content="index, follow" />
 </head>

Може да се каже, че единствените мета тагове, които все още имат важност са title, description и charset.

сео оптимизация и инструменти за неяОптимизация за скорост на отваряне на сайта

От Google винаги се стараят да подобрят своят алгоритъм на търсене и да предлагат най-правилните и подходящи резултати на своите ползватели. От 2018 насам системата на Google обръща голямо внимание на големината на файловете в сайта и скоростта на тяхното зареждане, с идеята, че потребителите искат максимално бързо да получат информацията, която търсят. Така, по-бързите сайтове започват да се класират на предни позиции при изобразяване на резултатите от търсенето, което прави оптимизацията за скорост една от най-важните. Много от сървърите на хостинг компаниите предлагат възможност за подобряване на скоростта, за използване на кеширащи инструменти и забързване на зареждането, с което целят да привлекат повече клиенти. Има различни инструменти, с които разработчиците на уеб базиран софтуер могат да забързат даден сайт, като много компании предлагат подобни услуги.

SEO и социалните сигнали

Постоянно нарастващите социални мрежи като Facebook, Twitter  и др., дават предпоставка за използването им като един от подходите за SEO. Чрез използването на социални мрежи се цели достигането до по-широка аудитория, като така потенциално нараства вероятността за повече посещения.

Социалната мрежа Google+ използва инструмент наречен „+1“ за определена страница, като извежда резултати свързани със съдържанието на отбелязаната страница при използване на подобни ключови думи. Така се засилва персонализираното търсене, като добавя човешки фактор към алгоритмите на търсачката. Според Google тези и други социални сигнали се използват за т.нар. социален авторитет, който добавя допълнителна тежест, различна от PageRank.

източник

Повече за фирмите занимаващи се със SEO оптимизация в България може да видите в нашия каталог на SEO агенциите в България, както и класирането им в търсачката на Гугъл по над 150 ключови думи и фрази, чрез което всеки потребител ще може да се ориентира, какви са способностите и ресурсите на SEO фирмите предлагащи оптимизация на сайтове в България.